Pohrebné vozidlá

Vozidlá určené na prevoz ľudských ostatkov, spĺňajúce kritériá ustanovenia § 6 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

Vozidlá sú vybavené chladiacim zariadením, ktoré je schopné dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote do 8 oC. Zateplenie vozidla spĺňa normu prestupu tepla ATP. Interiér ložného priestoru je ľahko umývateľný a dezinfikovateľný.

Materiál povrchu ložnej plochy a farba podľa výberu zákazníka.

Plošiny na uloženie rakiev - nerezové, prevedenie - jednoplošina, dvojplošina, štvorplošina.


Galéria